Ehdottomuus ei kuulu enää aikuiseen elämään. Mustavalkoisuutta kestetään, jos tyyppi on teini, mutta sen jälkeen sitä ei useimmiten katsota hyvällä. Aikuistumiseen kuuluu myös niiden kuuluisien harmaiden sävyjen ymmärtäminen.

Aikuisuus on myös opettanut, että on joitakin harvoja asioita, jotka ovat joko - tai. Niitä ovat luottamus ja rakkaus. Sanotaan, että luottamus voi palautua, mutta siihen menee aikaa. Sanotaan, että rakkaus voi kasvaa ja että rakkauteen voi kasvaa. Kuitenkin ne joko ovat olemassa tai sitten eivät. Ei välimuotoja. Ehdotonta, jos joku.

Joskus, onneksi kohtuullisen harvoin, myös partiossa tule tilanteita, jolloin ei ole kyse mielipide-eroavaisuuksista, vaan silkasta epäluottamuksesta. Usein epäluottamus verhoutuu nimenomaan väittelyihin linja- ja asiakysymyksistä tai yksinkertaisistakin toimintatavoista. Näissä tilanteissa pitäisi asiaa osata katsoa hieman kauempaa, rauhoittaa mieltä ja todeta rehellisesti ja suoraan, että luottamusta ei ole. Ehkä silloin olisi vielä pieni mahdollisuus yrittää palauttaa sitä. Palauttaminen tuntuu usein vaativan vähintään toisen osapuolen perääntymisen asiassa. Joskus asiat kuitenkin menevät niin pitkälle, että mikään ei auta.

Omassa pestissäni on ollut muutamia tilanteita, jolloin olen ajatellut, että tämän valmistelun jälkeen, tällä kokemuksella ja juuri tässä asiassa odotan, että minuun luotetaan sataprosenttisesti. Mikäli arvostelukykyyni ei olisi luotettu, en olisi katsonut olevan syytä tai mahdollisuutta jatkaa tehtävässäni. Kyseiset asiat ovat olleet niin perustavanlaatuisia ja pestiini oleellisesti liittyviä. Olen nöyrällä mielellä ja iloinen, että luottamusta on löytynyt.

Luottamus on kaksisuuntaista. Minuun luotetaan ja minä luotan. On asioita, joista ei ole mahdollista saada samanlaista tietoa tai kuvaa kuin asiassa mukana olleella tai sitä valmistelleella on. Silloin pelataan luottamuspeliä: Luotetaan siihen, että kumppani ei petä. Uskotaan kumppaniin, kunnes toisin todistetaan.

Ehdottomuus on kuitenkin eri asia kuin päättäväisyys tai päätöksentekokykyisyys. Arvostan henkilöitä, joilta saa perustellun mielipiteen lyhyellä varoitusajalla, mutta jotka ovat samalla valmiit tarkistamaan kantaansa uusien tietojen ilmetessä. Luotan sellaiseen henkilöön, jonka tiedän jatkuvasti tarkastelevan maailmaa ja asioita kriittisesti. Sellainen ihminen auttaa laajentamaan omaa näkemystä. Ja mitä enemmän näkemystä, sitä helpompaa on olla luottamuksen arvoinen.