Asiakas on sellainen taho, joka tilaa tai voisi tilata sen tuotteen (tavaran tai palvelun), jota tuottaja tarjoaa. Piirit tarjoavat palveluitaan jäsenilleen, joten lippukunnat ovat siis piirien asiakkaita. Samalla logiikalla piirit ja muut jäsenyhdistykset ovat keskusjärjestön asiakkaita. Tämä ei poista sitä, että partiossa on tarkoitus tukea lasten ja nuorten kasvua.

Tiedän, että taloushömppäasiakasvertaus saa monen niskakarvat pystyyn. Ei partio ole mikään firma! Ei tällä päde samat lainalaisuudet! Tosiasiassa asiakasajattelu sopii partioon erittäin hyvin. Yrityksiäkin on erilaisia, joten teorioita pitää soveltaa joka tapauksessa. Ja toki pitää ottaa huomioon, ettei tulosta mitata rahassa. Ehkä vaikuttavuudessa? Partio onnistuu sitä paremmin mitä useampaa lasta ja nuorta se kasvattaa, mitä pidempään se kasvattaa ja mitä paremmin se kasvattaa.

Kun kerran voimme olla näistä yhtä mieltä, palataan takaisin asiakasvertaukseen. Piirin tehtävä ja olemassaolon tarkoitus on kait palvella asiakastaan. Ja niinhän me teemme! Koulutusta annetaan ja ohjelmatapahtumia järjestetään. Tuotekehitys on nähdäkseni tässä järjestössä kunnossa. Minulla ei ole mitään syytä epäillä, että partio-ohjelma tai koulutusjärjestelmä olisi jotenkin tosi pielessä. Ja kyllä viestinnällä ja aluetyölläkin on omat tuotteensa.

Jos kuitenkin hieman kriittisesti tutkimme systeemiämme, on aika helppo havaita, että vähän paremmissakin piireissä, joskus keskusjärjestössäkin, loistava tuote ei tarpeeksi usein löydä asiakastaan. Ja jos vielä tarkemmin katsomme, tuote ei kohtaa sitä asiakasta, jolle siitä olisi eniten hyötyä.

MIkä ihme neuvoksi? Tuote on kunnossa. Olemme jopa tajunneet, että lippukunta on kingi, kuten Lounais-Suomessa sanotaan. Teemme markkinatutkimusta ja meillä onkin supertilastot vuosiselosteiden ja muiden kyselyjen kautta asiakaskunnastamme. Markkinointiakin harrastetaan lehdissä, netissä, flyereilla, kirjeillä, täsmäsähköposteilla ja ties vaikka millä.

Emme ole tehneet myöskään sitä virhettä, ettemme perustaisi asiakastyytyväisyydestä. Asiakkaamme kokoontuvat kerran, pari vuodessa yhteen - vaikkakin omistajaroolissaan - ja palautteelle on oiva mahdollisuus. Itse asiassa mahdollisuus on vaikuttaa myös suoraan tulevaisuuteen. Ja oletteko olleet partiotapahtumassa, jossa ei tavalla tai toisella olisi pyydetty palautetta ja jonka pohjalta toimintaa ei kehitettäisi?

Vaikka asioita voi aina kehittää, väitän, että kaikki edellä mainitut asiat ovat kunnossa, ainakin tarpeeksi. Jotain kuitenkin puuttuu. Rubanovitch ja Aalto toteavat jotenkin tähän tapaan: "Yritykset voivat vastata nykyajan asiakkaiden tarpeita, mikäli ne muuttavat organisaatiotaan tilausten vastaanottajista myyntiorganisaatioiksi. Tuloksiin vaikuttaa myös myyntiorganisaation yhteistyö muun organisaation kanssa." Me emme siis myy!

Ei pidetä tuotteittamme piilossa. Aletaan piirimyyjiksi! Miten sitten? Täytyy vähän pohtia. Siispä Ouluun ja Rovaniemelle hakemaan vastauksia...